Vi bygger produkter och företag


Teknik

Affär

Människor

Våra produkter

Leasing

Hantering av leasingutrustning

EnnyPermit

Plattform för tillståndshantering, t.ex. boendparkering och grävtillstånd

Yabado

Marknadsplats där hushåll och leverantörer kan mötasMed bas i Stockholm har vi arbetat över hela Sverige sedan 2004. 

Vilka är vi?

Andreas Hägglund

Grundare & produktchef

Teamet
11k logo

Våra expertkonsultar hittar du på 11K

Per Westerlund

Grundare & teknikchef

System vi byggt åt kunder

Kaffekoll

En webb- och mobilapplikation för att hjälpa franshisetagarna med systematiska kontroller av kaféets kvalitet, samt förmedla information om hur de kan vidareutveckla Coffee Shopen. Förutom att det sparar in tid och arbete, sparar systemet också på miljön!

Hundars personlighet

Hur skulle din hund reagera om en mörkklädd främling långsamt närmade sig? Hur mycket skulle den kämpa för att få tag i en godisbit? I hundvärlden finns det ett begrepp som förkortas BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund. Vår applikation används av Svenska Kennelklubben för att genomföra BPH-tester.

Avärs

Incidenthantering för kärnkraftverk. Applikationerna används för att rapportera ärenden som riskobservationer, beslutsuppföljning m.m. Varje ärendetyp har sitt eget arbetsflöde och och applikationen guidar användaren genom processen. Med hjälp av det insamlade uppgifterna kan ansvariga analysera och skapa åtgärder för att förebygga framtida olyckor och störningar i verksamheten

Artportalen

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Bensinstationer

Systemvaruhuset har integrerat kunds bensinautomat med EMV kortterminal, iPOS. Programmering, arkitektur, expertstöd och projektledning internt och mot kund och kravställare. Av sekretesskäl kan vi ej namnge denna kund.

Miljödata

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla en applikation som låter användaren söka mark-, vatten- och miljödata

EMV-Certifiering

Systemvaruhuset har utvecklat testverktyg för kortterminaler för BCA (Babs / Cekab). Verktyget analyserar och visar SPDH-trafik, iPOS-trafik och PPL-trafik samt analyserar EMV TVR-koder.

Betallösning

Vi designade utvecklade och testade betalkortslösningen för EMV till Kuponginlösens kassa

Mattesnille

Systemvaruhuset har tagit fram en webbapplikation som hjälper eleverna att förstå matematiken istället för att lära sig att räkna genom individanpassade interaktiva övningar. För varje delmoment i matematiken finns ett antal aspekter som eleven behöver förstå för att kunna uppnå målen i läroplanen.