12 agila principer

Link: http://www.objectmentor.com/resources/articles/agileProcess.pdf Robert C Martin (a.k.a. Uncle Bob) var med och skrev under det agila manifestet. Han har också skrivit en bra genomgång av vad manifestets 12 underliggande principer innebär.