Alternativ- och felflöden i ett användningsfall

Jag tycker om att definiera felflöden i ett användningsfall. Alla mallar jag sett för användningsfallsbeskrivningar har rubrikerna huvudflöde och alternativflöden (eller förlopp), att de också har rubriken felflöde (på engelska, exceptional flows) är inte lika vanligt, även om det förekommer. … Continue reading