Artportalen 2 – Nu på nätet

Efter mycket arbete är nu Artportalen 2 på nätet. På Systemvaruhuset är vi stolta över att fått arbeta tillsammans med ArtDatabanken i detta projekt. Besök siten på http://www.artportalen.se/

Artportalen drivs i Sverige av ArtDatabanken SLU och i Norge av Artsdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar.

Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Systemet innehåller stora mängder information om var och när våra svenska arter observerats. De över 35 miljoner artfynd som hittills finns i databasen har rapporterats in av över 16 000 rapportörer sedan början av 2000-talet och den samlade informationen sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet.

Artportalen är ett öppet system där vem som helst kan rapportera och där fynduppgifterna direkt efter inrapportering blir sökbara och tillgängliga för alla, med vissa undantag för särskilt känsliga arter.

Rapportörerna finns runt om i landet och består av allt från glada amatörer och hängivna ideellt arbetande personer till naturvårdstjänstemän och miljöövervakare. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik och värdefull bild av vår svenska flora och fauna, en bild som annars inte skulle vara möjlig att få fram.

Portalen är finansierad av: Naturvårdsverket i Sverige och Miljøverndepartementet i Norge.