Andreas Hägglund

Boktips om Lean och Agile

Den här posten finns på engelska på min LinkedIn sida men eftersom jag redan “blivit av med den” en gång på LinkedIn så lägger jag ut den/sparar jag den här också… Först några böcker om krav- och verksamhetsanalys, produktledning, innovation m.m. “User Story Mapping” by Jeff Patton “Agile Product Management with Scrum” by Roman Pichler […]

The post Boktips om Lean och Agile appeared first on Kravanalys.se.

2014 års bästa IT-böcker

Antar att alla bloggar med självrespekt ska publicera minst en års-topplista i början på ett nytt år så här kommer min… Läsa böcker är en av mina favoritsysselsättningar och 2014 var ett bra år vad gäller publicering. De, i mina ögon, tre bästa böckerna som gavs ut under året har de gemensamma egenskaperna att de är […]

The post 2014 års bästa IT-böcker appeared first on Kravanalys.se.

Prioritera utifrån verksamhetsnytta

Som verksamhetsanalytiker arbetar jag ofta med “fyrfältare” dvs jag grupperar saker utifrån två olika dimensioner. En klassisk fyrfältare vid kravarbetet är att kategorisera kraven utifrån realiseringsarbetet i enkelt-svårt, och utifrån verksamhetsnyttan i hög-låg nytta för verksamheten. När alla kraven är inplacerade i matrisen så är sedan det vanliga resonemanget att man bör börja med enkla saker […]

The post Prioritera utifrån verksamhetsnytta appeared first on Kravanalys.se.

Vad har utvecklingsprocessen med kravarbetet att göra?

Varför skriver jag om utvecklingsprocesser som Scrum m.fl. i en blogg som heter kravanalys.se? Jo, för att misstaget som ofta görs i projekt är att behandla kraven som att det är något vid sidan av utvecklingsarbetet, ungefär som test tidigare var något som hände efter att utvecklingen var klar. Jag tycker dock att “testarna” har […]

The post Vad har utvecklingsprocessen med kravarbetet att göra? appeared first on Kravanalys.se.

And that’s why project fail!

Standish Group periodically issues a report called The chaos report. It is the result of an ongoing research project on IT project performance. The 2013 report is based on a database with results from 50,000 projects from 2002 and onwards. About 60% of the projects are from the US, 25% are European and the rest are […]

The post And that’s why project fail! appeared first on Kravanalys.se.

Därför misslyckas projekt!

Standish Group tar med jämna mellanrum fram en rapport som kallas för kaos-rapporten. Den är resultatet av ett kontinuerligt forskningsprojekt på IT-projektens resultat. 2013 års rapport bygger på en databas med resultat från 50.000 projekt från 2002 och framåt, med ca 60% amerikanska projekt, 25% europeiska och resten från “övriga” världen. I sin rapport använder […]

The post Därför misslyckas projekt! appeared first on Kravanalys.se.

Att skära tårtbitar ur epos

Innehåll

Att skära ut en tårtbit ur ett epos Jag skrev tidigare om stora och små användarberättelser, eller epos (epics) och vad som utmärker bra användarberättelser. Det är ok med ett epos i produktens backlogg, men allt eftersom vi vi närmar oss utvecklingen så måste alla epos brytas ned till bra berättelser. Varför det kan […]

The post Att skära tårtbitar ur epos appeared first on Kravanalys.se.

Är kravhantering verkligen svårt?

Charles Babbage uppfann den första datorn i början på 1800-talet, men kanske dröjde det ända tills 1936 innan vi upptäckte svårigheten med att specificera krav. Då presenterade nämligen Konrad Zuse den första datorn som på allvar var programmerbar, Z1. Eller var det 1954 när Fortran, det första framgångsrika högnivåspråket lanserades? Hur som helst att speca […]

The post Är kravhantering verkligen svårt? appeared first on Kravanalys.se.

How to improve project estimates

Some people say that IT is notoriously bad at estimating project time and costs. I do not agree with that statement. A lot of times what is perceived as bad estimates are the results of intervening work and scheduling problems. The estimate was correct, but unfortunately there weren’t any resources availble when the job needed […]

The post How to improve project estimates appeared first on Kravanalys.se.