Category: Andreas Hägglund

Gestaltlagarna formulerades första gången 1923 och handlar om hur vi människor tar till oss och tolkar visuell information. Tre exempel på gestaltlagar är likhetslagen, närhetslagen och slutenhetslagen. Likhetslagen kan enkelt förklaras som att våra hjärnor automatiskt antar att liknande symboler … Continue reading
UML är ett otroligt kraftfullt modelleringsspråk som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man … Continue reading
Jag lade just upp en kort presentation på slideshare om 10 vanliga missförstånd kring användningsfall. Kolla gärna in den!
sysml

SysML är ett modelleringsspråk som utvecklas och förvaltas av OMG. Det är definierat som en UML-profil där men försökt minska UMLs tyngdpunkt på modellering av mjukvara till att göra modellspråket mer generellt och anpassat för att modellera hela system, mjukvara och hårdvara tillsammans.

SysML återanvänder 7 av UMLs 14 diagramtyper och lägger till två nya diagramtyper.

Andreas Hägglund har presenterat SysML för dataföreningens UML-nätverk och tog då fram denna introduktionspowerpoint till SysML.

Nu har till och med Computer Sweden börjat skriva om Scratch: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.504465 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.504464/en-barnlek-att-bygga-eget-spel Så nu är det på tiden att göra något åt saken. De senaste 6 månaderna har jag hört bra saker om ”programmeringsspråket” från alla möjliga håll och … Continue reading
I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget. … Continue reading
Microsoft har tagit fram ett stöd för att arbeta med KanBan i Team Foundation Server. Se mer på http://vsarkanbanguide.codeplex.com/. David Andersson har sagt följande om denna: While this template doesn’t really deliver the spirit of kaizen nor easily enable the a … Continue reading
Idag var vår första ”gör vad du vill förutom att arbeta -dag ”.  Konceptet var enkelt, alla skulle samlas på kontoret och vara där hela dagen, ingen ”fick” arbeta med sina uppdrag. Istället skulle man göra något roligt,  något som … Continue reading
Produktsumma är en fantastiskt användbar funktion i Excel, givetvis finns det en motsvarighet i Google Spreadsheet. Den heter Sumproduct och kan användas för att summera värden i en kolumn (C2:C4 i exemplet nedan) med multipla villkor som följer: =SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)*(INDEX(B2:B4)=”textuellt … Continue reading
Vi är några stycken som tagit på oss att översätta scrum-guiden till svenska. Den finns nu på http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20Guide%20-%20SE.pdf Sist i dokumentet finns ett appendix som förklarar lite hur vi tänkte beträffande språk och termval.