Andreas Hägglund

En agil kravhanteringsprocess

Att arbeta agilt med krav har ingenting med vilken ”mall” man använder för att dokumentera kraven, utan beror på förhållningssättet man har till kraven. Oavsett om man arbetar med user stories eller användningsfall är nedanstående process att rekommendera. Ta reda … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…
  2. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  3. Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen En artikel om att knyta ihop user stories med mer…

10 Tecken på att du arbetar agilt med krav

Min kortfattade syn på vad som utmärker agil kravhantering är följande: Du arbetar agilt om: Kraven är en utgångspunkt för diskussion, inte en slutpunkt Projektgruppen (verksamhet och IT) har ett gemensamt ansvar för att kraven är bra Kraven är konkreta … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…
  2. Agil kravhantering borde heta situationsanpassad kravhantering I samband med artikeln jag nämnde i mitt föregående inlägg…
  3. Mer om agil kravhantering Började en gång blogga om agil kravhantering (9/10-2009) och fick…

Gör 2012 till ett ”KanBan-år”

Arbetsåret har börjat, varför inte göra 2012 till KanBan-året på din arbetsplats? En bra start är att se David J Anderssons presentation om ”förutsägbarhet och mätbarhet med KanBan”.

Relaterade poster:

  1. KanBan Link: http://www.limitedwipsociety.org/ ”Allt” om Kanban kan man hitta på denna site….

Att förändra en kultur

Methods and tools (http://www.methodsandtools.com/) är en gratis pdf-tidskrift som ofta är väldigt läsvärd. I vinternumret har man en artikel av Michael Sahota på Agillitrix om hur man kan arbeta med organisationskulturen för agile, kanban m.fl. Sahota utgår i artikeln från Schneiders kulturmodell … Continue reading

Inga relaterade poster

Om UMLs associationer

Vad betyder egentligen pilhuvudet på associationen mellan aktör och användningsfall i UMLs användningsfallsdiagram. Nedan är klippt från UML Superstructure 2.3, sid 18. 6.4.2 Diagram format The following conventions are adopted for all metamodel diagrams throughout this specification: • An association … Continue reading

Inga relaterade poster

Att skapa en egen UML-profil

Video som visar hur man skapar en UML-profil i Enterprise architect. En profil är en vidareutveckling/anpassning av UML där man utgår ifrån de befintliga symbolerna och stereotyperna mm och lägger till egna anpassningar/specialiseringar för att få ett modellspråk som bättre … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Domänspecifika modellspråk – ipos Domänspecifika språk är hett i dagens IT-samhälle. Jag har lagt…

Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen

En artikel om att knyta ihop user stories med mer tekniska systembeskrivningar.  En user story har formatet; Som X vill jag Y för att Z. Systembeskrivningen kan ha formatet; Komponent A gör åtgärd B.C.D genom att E.F När G inträffar. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Recension av user stories applied av Mike Cohn Språk: Lättläst engelska Förkunskaper: Inga Antal sidor: 268 Kategori: Krav,…