Andreas Hägglund

Dålig kravhantering kostar 5,9 biljoner

Link: http://www.idg.se/2.1085/1.186174/utvecklare-skapar-nytta Lite snabb och enkel matematik: Enligt en undersökning av projektplatsen från 2007 misslyckas 82% av de svenska IT-projekten. Observera att detta ändå är en liten förbättring jämfört med Standish groups kaos-rapport från 1995 där man konstaterade att 85% misslyckades… … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Agil kravhantering borde heta situationsanpassad kravhantering I samband med artikeln jag nämnde i mitt föregående inlägg…
  2. Bra och dålig utrustning Jag tror på motsatsen, till dess att någon bevisar att…

Om användningsfall

Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som jag haft med en kund. Ang. aktörer: Ett tips är att börja varje punkt med orden ”aktören … ” eller ”systemet …”. Då blir ansvaret tydligt. Upptäcker man då att … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Användningsfallets trigger – Ofta glömd, alltid viktig Sitter just nu och går igenom användningsfall för ett stort…
  2. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  3. Aktivitetsdiagrammet – En nödvändig del av användningsfallsbeskrivningen Att skriva bra (=lättlästa, begripliga, tydliga och fullständiga) användningsfallsbeskrivningar är…

Kaffe, bulle och surftid med hjälp av Systemvaruhuset!

Link: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.184115/kaffe-bulle-surftid-och-inbetalningar Det är alltid kul när våra kunder uppmärksammas i dagspressen. Vi hjälper Reitan med deras betallösningar, ett jättekul uppdrag. Trevlig kund, roliga uppgifter.

Relaterade poster:

  1. Iterativt arbete, äntligen vid upphandlingar av standardsystem Äntligen verkar någon ha förstått att man kan arbeta iterativt…

Konsten att skriva bra krav

Link: http://www.idg.se/2.1085/1.180991 Industriell it-användning är en institution på KTH i Stockholm. Den forskar i hur man utvecklar fullständiga och kostnadseffektiva datoriserade styrsystem för industrin. Där har man kommit fram till något som de allra flesta kravanalytiker vetat i alla tider. Att … Continue reading
Relaterade poster:

  1. Motstridiga krav ställer till det för Firefox 3 En användbarhetsexpert konstaterar i dagens tidning att Firefox har ställt…