Miljödata

Miljödata MVM

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för presentation av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen. Applikationen låter användaren söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt …

Miljödata MVM Läs mer »

SLU

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen. Systemvaruhuset har arbetat i tätsamverkan med kundens kravställare och i enlighet med moderna utvecklingsmetoder som Scrum. Projektet har resulterat i en windows-applikation byggd i .Net och C# …

SLU Läs mer »