Category: Miljödata

dogs

dogs

ReferensHur skulle din hund reagera om en mörkklädd främling långsamt närmade sig? Hur mycket skulle den kämpa för att få tag i en godisbit? I hundvärlden finns det ett begrepp som förkortas BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund. Detta är ett slags test, där hunden går igenom sju eller åtta moment, medan en auktoriserad s.k. beskrivare iakttar hundens reaktioner, för att sedan kunna göra en bedömning av bl.a. hur social, lekfull eller aggressiv din hund är samt hur den reagerar i olika situationer.

BPH är Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, de första testerna gjordes i maj 2012. Systemvaruhuset har hjälpt till med den tekniska lösningen, som resulterade i en mobilapplikation. Beskrivaren behöver inga andra redskap än sin surfplatta, i applikationen införs hundens registreringsnummer, uppgifter om förhållandena den aktuella dagen och därefter koder som för den insatta anger hur hunden reagerat under de olika momenten. Uppgifterna omvandlas till en fil, som skickas till Kennelklubben för registrering i en databas. Enkelt och effektivt för alla inblandade!

WaterAnalysis

WaterAnalysis

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för presentation av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Applikationen låter användaren söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt att hitta data oavsett var och i vilken under­sök­ning de är utförda inom.

Webbplatsen följer kodstandarder från W3C för XHTML och CSS. Sidorna presenteras med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS) version 2.1 och 3.

Kartfunktionen är byggd med OpenLayers och utnyttjar Lantmäteriverkets WMS för kartor. Diagramfunktionerna baseras på Googles Visualization API. Datamodellen är en genomtänkt och flexibel struktur med implementerade databasrestriktioner för dataintegritet. Applikationen förlitar sig på objektorienterade metoder och följer en strikt fördelning av logik för såväl objektmodellen, verksamhetslogik, presentation och web services.

Besök gärna Miljödata MVM.

binoculars

binoculars

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Systemvaruhuset har arbetat i tätsamverkan med kundens kravställare och i enlighet med moderna utvecklingsmetoder som Scrum.

Projektet har resulterat i en windows-applikation byggd i .Net och C# som utnyttjar web-services för att få åtkomst till forskningsdata.