EnnyPermit – Ett system för tillståndshantering

Systemet vänder sig till alla som utfärdar tillstånd där någon form av handläggning krävs, t.ex. kommuner, fastighetsbolag eller andra företag med behov av att utfärda tillstånd. 

Exempel på tillstånd som systemet kan hantera är boendeparkering, infartsparkering, utskänkningstillstånd, grävningstillstånd, etc.

 

Uppföljning

Effektiv och enkel klient för verksamheten. Stöd för uppföljning, konfiguration (t.ex. områden, undantag, betalperioder, etc.) och statistik.

Kostnadseffektivt

EnnyPermit har en låg och fast årlig licensavgift, oberoende av mängden transaktioner i systemet.

Konfigurerbart

Systemet anpassas enkelt utifrån dina behov. Vill du drifta själv? Inga problem! Vill du logga in med bankId? Inga problem!
Varje typ av tillstånd kan ha sitt regelverk så att verksamhetens krav uppfylls.

Responsivt

Anpassar sig till den enhet som inloggad användare har, t.ex. dator, mobil enhet, etc.

Betalhantering

Systemet kan konfigureras för avgifter för ansökan och/eller att avgifter tas ut för periodbetalningar av tillståndet.
Betalningar kan ske med kort, Swish eller faktura beroende på tillståndsutgivarens behov.

Användarfokus

Enkel och snabb ansökningsprocess för slutanvändaren. Fysiska tillstånd behövs ej utan allt hanteras i systemet.
Systemet säkerställer att den sökande har rätt att få tillståndet. Det sköter handläggningen utan manuell inblandning genom att bifalla eller avslå ansökan beroende på om den sökande uppfyller de regler som är definierade för tillståndet

Tillsammans skapar vi värde


Kontakta oss