Från verksamhetsprocess till testat system

Höll kurs åt Astrakan i förra veckan, UML för projektledare och kravställare. På tre dagar går vi igenom 10 av UMLs 13 diagram. Jobbig kurs att hålla eftersom det blir så mycket diskussion kring vart och ett av diagramtyperna! Otroligt … Continue reading
Relaterade poster:

  1. Motstridiga krav ställer till det för Firefox 3 En användbarhetsexpert konstaterar i dagens tidning att Firefox har ställt…