Heuristisk utvärdering av användbarheten

En heuristisk metod är enligt Nationalencyklopedin: heuristisk metod, sokratisk metod, undervisningsmetod där eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och insikt. Inom användbarhetsdisciplinen har jakob Nielsen definierat frågeställningar för expertutvärdering av ett system. Det … Continue reading