Introduktion till CMM

 

Characteristics_of_Capability_Maturity_ModelSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

 

CMM är framtagen av Software Engineering Institute (SEI) som är en delvis oberoende avdelning av Carnegie Mellon Universitetet. Det är ett federalt finansierad forsningscenter som betalas av det amerikanska försvarsdepartementet. Från början var det tänkt att modellen skulle användas för att bedömma om anbudsgivare hade någon möjlighet att leva upp till sina löften… Modellen kan dock även användas för att utvärdera, planera och genomföra processförbättringsprojekt. Den identifierar ett antal nyckelområden som behövs för att förbättringar ska kunna ske. Den första versionen av CMM för mjukvaruutveckling presenterades 1993. Idag finns det tre olika typer av processmognadsmodeller, SW-CMM (Software Engineering), SE-CCM (System Engineering), IPD-CMM (Integrated Product Development),
SA-CMM (Software Acquistion) och P-CMM (People). De tre förstnämnda integrerades i augusti 2002 i ytterligare en modell som kallas CMMI (Integration).

introduktion till capability maturity model