Introduktion till Cocomo

 

Cocomo-CalculatorSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som Java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Cocomo (Constructive Cost Estimation Model) är en är en beprövad och statistiskt underbyggd modell för tidsuppskattning, framtagen av Barry Boehm. Modellen syftar till att förbättra tidsuppskattningen av utvecklingsprojekt. Tidsåtgången uppskattas genom att först uppskatta systemets storlek och sedan utvärdera projektgruppens effektivitet. Detta dokument syftar inte till att beskriva hela modellen utan listar endast de faktorer som Cocomo inkluderar för att utvärdera projektgruppens effektivitet.

cocomo