Introduktion till DSDM

 

DSDM_Atern_Project_PhasesSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

 

DSDM är en publik metod som förvaltas av ett konsortium. Den utarbetades i början av 1990-talet (första versionen kom 1995) och är nu framme vid version 4.1. Det är en affärsdriven metod som täcker alla steg från affärsbehov till implementerat systemstöd. DSDM är en metod som frångår den klassiska vattenfallsmodellen och arbetar iterativt och inkrementellt (dock på ett lite annorlunda sätt än vad som beskrivs i t.ex. RUP). DSDM är baserad på RAD (Rapid Application Develoment) och har ett helhetsperspektiv, dvs metoden koncentrerar sig på att få ordning på helheten. Man förklarar tydligt vilka bitar som måste finnas och hur de hänger ihop, men man talar inte om exakt vad de innehåller. Det överlåts till metodanvändarna.

introduktion till dsdm