Introduktion till java 6

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Java 6 eller mer exakt J2SE 6.0 (1.6.0) kallad Mustang, släpptes den 11 december 2006. Nyheterna i 6:an får anses vara begränsade jämfört med de som lanserades i och med Java 5. Dock kommer möjligheten att koppla
in monitorerings- eller managementverktyg till en exekverande Javaprocess utan specifika startupparametrar med stor sannolikhet att vara mycket användbar.

introduktion till java 6 av henrik fagerlönn