Introduktion till Java

javaSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Java kallades initialt för Oak och var en del av projektet ”Green project” som startades 1990 på Sun av James Gosling, Patrick Naughton och Mike Sheridan. Språket var från början tänkt att tillämpas vid utveckling av små inbyggda system som exempelvis program för mikrovågsugnar, TV-apparater, stereoanläggningar etc. Problemet med traditionella programmeringsspråk som exempelvis C/C++ är att de måste kompileras för en specifik processor vilket fördyrar utvecklingen. Suns mål var att ta fram ett programspråk med vilket processoroberoende/plattformsoberoende program kunde utvecklas.

introduktion till java