Introduktion till RUP

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg tillbaka och först bestämma sig för vad man anser att RUP är för något. På detta område finns det troligtvis lika många åsikter som det finns självutnämnda IT-profeter och det är tyvärr alltför sällan som ett företag som bestämt sig för att införa RUP tar sig tid att fundera vad man egentligen menar med ”att införa RUP”. Vilka förändringar vill man åstadkomma?

rup