Introduktion till UML

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

UML är ett objektorienterat modellspråk för att specificera och visualisera system. Det är framtaget i första hand för IT-orienterade system, men kan användas för alla typer av system (d.v.s. även för verksamhetsmodellering). UML ägs och utvecklas av OMG som är en icke-vinstdrivande organisation. Modellspråket togs fram genom en ”request for proposal” 1995, då Grady Booch, Jim Rumbaugh och Ivar Jacobson tillsammans skickade in ett förslag till standard. Förslaget byggde till stora delar på”tre amigos” egna modellspråk/metoder (OMT, Booch och Objectory) men hade lånat stora delar från många andra språk på marknaden. Denna introduktion täcker UML 2.0.

introduktion till unified modeling language