Introduktion till XP

 

xp-modelSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

eXtreme Programming (XP) har uppstått som en reaktion på andra, alltför omfattande, processers misslyckande när det gäller att underlätta för projektgruppen att uppnå sina mål. Processen riktar sig i första hand till små projekt. Enligt Kent Beck, som är en av upphovsmännen, kommer ordet extrem i processens namn ifrån att man har tagit bort allting dåligt i processen och enbart behållt det som är bra men i gengäld gör man extremt mycket av de aktiviteterna.

Ledorden för arbetet är kommunikation, enkelhet, återkoppling och mod. XP är en ‘lätt’ process där man enbart gör de aktiviteter som direkt bidrar till slutproduktens kvalitet, exekverbarhet och förvaltningsbarhet. Arbetssättet och värdegrunden i processen är utformad i syfte att minimera byråkrati och onödigt arbete samt att minimera ‘cowboy-coding’ genom att betona vikten av ett disciplinerat angreppssätt för test, kommunikation och omarbete.

introduktion till extreme programming