Jämför 15 webb-gränssnitt

Link: http://www.webanalysts.info/webanalytics/a-fun-game-guess-the-outcome-of-15-tests/ Lars johansson har satt ihop 15 a/b-tester på olika webb-siter. Det intressanta här är att det finns ett facit. Testerna består av den ursprungliga designen och den nya. Man har dessutom mätt effekterna av förändringarna. Gör testet! Fundera sedan … Continue reading