Om användningsfall

Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som jag haft med en kund. Ang. aktörer: Ett tips är att börja varje punkt med orden ”aktören … ” eller ”systemet …”. Då blir ansvaret tydligt. Upptäcker man då att … Continue reading