Att lägga pussel

Allt börjar med en tanke. En idé. Du har ett problem som behöver lösas, eller en situation som behöver ändras och förbättras. Du har några pusselbitar men vet inte riktigt hur de ska sättas ihop. Det kan också saknas en bit, en som försvunnit eller en som aldrig har funnits tidigare.

Kanske är det till och med dags att slänga det pusslet du har och skaffa ett helt nytt. Kanske har du aldrig haft ett pussel men känner att det är dags nu. Så du vänder dig till några som vet vad det handlar om.
Du vänder dig till oss.

Vi hjälper dig att göra en lista över vad du vill att vi ska göra, som vi sätter en prislapp och tidsplan på. På det här stadiet är siffrorna väldigt ungefärliga, eftersom vi inte kan vara helt säkra på exakt hur du vill ha det. Du kanske inte heller är helt säker? Därför gör vi också en prioritetslista. Vilken pusselbit är viktigast? Då vi gör en budget och tidsplan för bara en eller några delar av pusslet kan vi såklart vara mycket mer precisa.

Tycker du att planen verkar rimlig bestämmer vi ett datum då vi ska visa upp de första pusselbitarna, och sedan kör vi igång. Nu får vi börja bygga. Under arbetet ser vi till att hela tiden ha kontakt med dig för att diskutera olika problem och lösningar. När det är dags att visa upp de första bitarna kan det vara så att du fortfarande inte är helt nöjd, att det kan förbättras ytterligare, eller att vi har tänkt helt olika.

Vi tycker det är viktigt att på tidigt stadium komma underfund med precis vad du vill ha och behöver. Så länge vi har en öppen kommunikation kommer vi slutligen ha lagt just ditt pussel. Under vårt möte tar vi och bestämmer vilka pusselbitar som ska byggas och passas ihop härnäst, lägger fram budget och tidsplan för detta samt avsätter ett nytt datum för uppvisning. Så fortsätter vi tills vi har lagt den sista pusselbiten på plats, och du är nöjd med resultatet.