Jacek Rewo

Jacek fick information om att det fanns en ledig tjänst här via ett headhunter-företag, och blev sedan rekommenderad att söka den av en kollega, som själv tidigare arbetat på Systemvaruhuset. När han först kom hit slogs han av hur lugnt och skönt det var på kontoret, till skillnad från den stressiga miljö som han varit van vid sedan tidigare.

”När arbetet sker ’by the book’, med prägel av ordning och kontinuitet, kan man känna sig säker på att resultatet blir bra i slutändan.”