Magnus Bergquist

Ett av de konsultuppdrag Magnus hade innan han kom till Systemvaruhuset var ett litet projekt hos ett väldigt stort företag. Företaget var väldigt konservativt och hade en tydlig hierarki, var man långt ner på deras lista hade man inte mycket att säga till om. Konsulter var någonstans längst ned. Medan Magnus och hans två medarbetare arbetade med det de skulle, hittade de även en enkel lösning som skulle hjälpa företaget att tjäna massor med tid. Ungefär hälften av det här företagets utvecklingstid gick till kommunikation mellan systemdelar. Genom att kapsla kommunikationen kunde Magnus och hans medarbetare erbjuda ett arbetssätt som besparade företaget all denna tid, och dessutom gjorde kommunikationen klarare och säkrare.

Men det var ingen idé att gå till någon av cheferna och föreslå ett nytt arbetssätt. De var alldeles för invanda i sina mönster, och alldeles för stolta för att ta råd från några inhyrda konsulter. Så istället började Magnus och och hans projektgrupp att sprida den här komponenten bland de som arbetade på företaget. Då det visade sig att den nya lösningen var för bra för att kunna bortse från, blev det slutliga resultatet att den här komponenten spred sig i företaget, och förändrade deras sätt att arbeta.