Produktsumma i Google Spreadsheets

Produktsumma är en fantastiskt användbar funktion i Excel, givetvis finns det en motsvarighet i Google Spreadsheet. Den heter Sumproduct och kan användas för att summera värden i en kolumn (C2:C4 i exemplet nedan) med multipla villkor som följer: =SUMPRODUCT((INDEX(A2:A4)=numeriskt urvalskriterium)*(INDEX(B2:B4)=”textuellt … Continue reading