Ramavtal FMV

Systemvaruhuset har tillsammans med Consoden fått ramavtal för  ledningssystem, position C2/COI och I2.

Det innebär att vi kan leverera utveckling av;

– Ledningsstödssystem, operativ och taktisk nivå.
– BMS (Battle Management Systems)
– Tidskritisk ledning (flyg)
– Sjöinformationssystem
– Vädertjänstsystem
– Flygtrafikledningssystem
– Verksamhetsledning – ERP (Enterprise Resource Planning Systems)
– Inbyggda C2-system
– Ledningsstödsystem som hör till plattformar

För mer information, kontakta Per Westerlund på 08-730 16 50.