Ringhals och Forsmark

 Ringhals 3

ReferensTill Ringhals och Forsmark har Systemvaruhuset utvecklat två, var för sig, skräddarsydda version av workflow systemet ’’Incidentuppföljning’’. Applikationerna används för att rapportera ärenden som Riskobservationer, ’’Interna erfarenheter’’, arbetsolyckor, arbetssjukdom och brandhändelse etc, samt för beslutsuppföljning.

Då arbetsflödena skiljer sig vitt åt beroende på typ av ärenden så guidar applikationen användare så att rapporteringsprocessen genomförs på korrekt sätt. Med hjälp av det insamlade uppgifterna kan ansvariga analysera och skapa åtgärder för att förebygga framtida olyckor och störningar i verksamheten.