SLU

binoculars

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Systemvaruhuset har arbetat i tätsamverkan med kundens kravställare och i enlighet med moderna utvecklingsmetoder som Scrum.

Projektet har resulterat i en windows-applikation byggd i .Net och C# som utnyttjar web-services för att få åtkomst till forskningsdata.