Svenska Kennelklubben

dogs

ReferensHur skulle din hund reagera om en mörkklädd främling långsamt närmade sig? Hur mycket skulle den kämpa för att få tag i en godisbit? I hundvärlden finns det ett begrepp som förkortas BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund. Detta är ett slags test, där hunden går igenom sju eller åtta moment, medan en auktoriserad s.k. beskrivare iakttar hundens reaktioner, för att sedan kunna göra en bedömning av bl.a. hur social, lekfull eller aggressiv din hund är samt hur den reagerar i olika situationer.

BPH är Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, de första testerna gjordes i maj 2012. Systemvaruhuset har hjälpt till med den tekniska lösningen, som resulterade i en mobilapplikation. Beskrivaren behöver inga andra redskap än sin surfplatta, i applikationen införs hundens registreringsnummer, uppgifter om förhållandena den aktuella dagen och därefter koder som för den insatta anger hur hunden reagerat under de olika momenten. Uppgifterna omvandlas till en fil, som skickas till Kennelklubben för registrering i en databas. Enkelt och effektivt för alla inblandade!