SysML – Systems Modeling Language

SysML är ett modelleringsspråk som utvecklas och förvaltas av OMG. Det är definierat som en UML-profil där men försökt minska UMLs tyngdpunkt på modellering av mjukvara till att göra modellspråket mer generellt och anpassat för att modellera hela system, mjukvara och hårdvara tillsammans.

SysML återanvänder 7 av UMLs 14 diagramtyper och lägger till två nya diagramtyper.

Andreas Hägglund har presenterat SysML för dataföreningens UML-nätverk och tog då fram denna introduktionspowerpoint till SysML.