Tag: java

java

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Java 6 eller mer exakt J2SE 6.0 (1.6.0) kallad Mustang, släpptes den 11 december 2006. Nyheterna i 6:an får anses vara begränsade jämfört med de som lanserades i och med Java 5. Dock kommer möjligheten att koppla
in monitorerings- eller managementverktyg till en exekverande Javaprocess utan specifika startupparametrar med stor sannolikhet att vara mycket användbar.

introduktion till java 6 av henrik fagerlönn

java

javaSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Java 5 släpptes den 29 september 2004 och innebar en betydande förändring av språket.

introduktion till java 5

java

javaSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Java kallades initialt för Oak och var en del av projektet ”Green project” som startades 1990 på Sun av James Gosling, Patrick Naughton och Mike Sheridan. Språket var från början tänkt att tillämpas vid utveckling av små inbyggda system som exempelvis program för mikrovågsugnar, TV-apparater, stereoanläggningar etc. Problemet med traditionella programmeringsspråk som exempelvis C/C++ är att de måste kompileras för en specifik processor vilket fördyrar utvecklingen. Suns mål var att ta fram ett programspråk med vilket processoroberoende/plattformsoberoende program kunde utvecklas.

introduktion till java