krav

Prioritera utifrån verksamhetsnytta

Som verksamhetsanalytiker arbetar jag ofta med “fyrfältare” dvs jag grupperar saker utifrån två olika dimensioner. En klassisk fyrfältare vid kravarbetet är att kategorisera kraven utifrån realiseringsarbetet i enkelt-svårt, och utifrån verksamhetsnyttan i hög-låg nytta för verksamheten. När alla kraven är inplacerade i matrisen så är sedan det vanliga resonemanget att man bör börja med enkla saker […]

The post Prioritera utifrån verksamhetsnytta appeared first on Kravanalys.se.

Att skära tårtbitar ur epos

Innehåll

Att skära ut en tårtbit ur ett epos Jag skrev tidigare om stora och små användarberättelser, eller epos (epics) och vad som utmärker bra användarberättelser. Det är ok med ett epos i produktens backlogg, men allt eftersom vi vi närmar oss utvecklingen så måste alla epos brytas ned till bra berättelser. Varför det kan […]

The post Att skära tårtbitar ur epos appeared first on Kravanalys.se.

Är kravhantering verkligen svårt?

Charles Babbage uppfann den första datorn i början på 1800-talet, men kanske dröjde det ända tills 1936 innan vi upptäckte svårigheten med att specificera krav. Då presenterade nämligen Konrad Zuse den första datorn som på allvar var programmerbar, Z1. Eller var det 1954 när Fortran, det första framgångsrika högnivåspråket lanserades? Hur som helst att speca […]

The post Är kravhantering verkligen svårt? appeared first on Kravanalys.se.

10 vanliga missförstånd om användningsfall

Jag lade just upp en kort presentation på slideshare om 10 vanliga missförstånd kring användningsfall. Kolla gärna in den!

Relaterade poster:

  1. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  2. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…
  3. Från verksamhetsprocess till testat system Höll kurs åt Astrakan i förra veckan, UML för projektledare…

KanBan-flöde i EA

I enterprise architect finns det stöd för att definiera ett kravs tillstånd. De fördefinierade tillstånden är; approved, implemented, mandatory, proposed och validated. Om man inte tycker dessa passar det egna arbetssättet så kan man enkelt ändra dessa till något eget. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. KanBan Link: http://www.limitedwipsociety.org/ ”Allt” om Kanban kan man hitta på denna site….
  2. Verktyg för agil projekthantering – Scrum Link: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ En liten kom ihåg för mig själv… Recenserade verktyg…
  3. Design riktlinjer för webben Link: http://www.usabilitynet.org/tools/webdesign.htm UsabilityNet är ett projekt som finansieras av EU för…

En agil kravhanteringsprocess

Att arbeta agilt med krav har ingenting med vilken ”mall” man använder för att dokumentera kraven, utan beror på förhållningssättet man har till kraven. Oavsett om man arbetar med user stories eller användningsfall är nedanstående process att rekommendera. Ta reda … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…
  2. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  3. Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen En artikel om att knyta ihop user stories med mer…

Om UMLs associationer

Vad betyder egentligen pilhuvudet på associationen mellan aktör och användningsfall i UMLs användningsfallsdiagram. Nedan är klippt från UML Superstructure 2.3, sid 18. 6.4.2 Diagram format The following conventions are adopted for all metamodel diagrams throughout this specification: • An association … Continue reading

Inga relaterade poster

Att knyta ihop user stories med systembeskrivningen

En artikel om att knyta ihop user stories med mer tekniska systembeskrivningar.  En user story har formatet; Som X vill jag Y för att Z. Systembeskrivningen kan ha formatet; Komponent A gör åtgärd B.C.D genom att E.F När G inträffar. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Recension av user stories applied av Mike Cohn Språk: Lättläst engelska Förkunskaper: Inga Antal sidor: 268 Kategori: Krav,…