krav

Mer om agil kravhantering

Började en gång blogga om agil kravhantering (9/10-2009) och fick då en fråga om jag ville utveckla det. Efter många om och men har jag nu gjort det (i form av ett whitepaper i Systemvaruhusets kunskapsbank). Agil kravhantering 1_0

Relaterade poster:

  1. Agil kravhantering borde heta situationsanpassad kravhantering I samband med artikeln jag nämnde i mitt föregående inlägg…
  2. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…
  3. Verktyg för agil projekthantering – Scrum Link: http://borisgloger.com/2009/03/01/scrum-tools-list/ En liten kom ihåg för mig själv… Recenserade verktyg…

Heuristisk utvärdering av användbarheten

En heuristisk metod är enligt Nationalencyklopedin: heuristisk metod, sokratisk metod, undervisningsmetod där eleven stimuleras att genom av läraren ställda frågor självständigt nå fram till kunskap och insikt. Inom användbarhetsdisciplinen har jakob Nielsen definierat frågeställningar för expertutvärdering av ett system. Det … Continue reading

Relaterade poster:

  1. SLATES – 6 grundläggande krav på ”framtidens” intranät Våren 2006 sammanfattade Andrew P Macafee de grundläggande egenskaperna hos…

Jämför 15 webb-gränssnitt

Link: http://www.webanalysts.info/webanalytics/a-fun-game-guess-the-outcome-of-15-tests/ Lars johansson har satt ihop 15 a/b-tester på olika webb-siter. Det intressanta här är att det finns ett facit. Testerna består av den ursprungliga designen och den nya. Man har dessutom mätt effekterna av förändringarna. Gör testet! Fundera sedan … Continue reading

Inga relaterade poster

Användningsfall på LinkedIn

Link: http://www.linkedin.com/e/gis/1216497 LinkedIn har ett användargrupp för personer som arbetar med användningsfall,Use Case Professionals Group. Gå med, ställ frågor och dela med dig av dina erfarenheter.

Relaterade poster:

  1. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  2. Om användningsfall Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som…

Alternativ- och felflöden i ett användningsfall

Jag tycker om att definiera felflöden i ett användningsfall. Alla mallar jag sett för användningsfallsbeskrivningar har rubrikerna huvudflöde och alternativflöden (eller förlopp), att de också har rubriken felflöde (på engelska, exceptional flows) är inte lika vanligt, även om det förekommer. … Continue reading

Relaterade poster:

  1. Om användningsfall Nedan är ett utdrag från en mailkonversation om användningsfall som…
  2. Långa och korta användningsfall – en fråga om personlighet? Det finns många olika sätt att skriva användningsfall på; man…
  3. Användningsfall – En agil kravteknik På senare tid har jag allt oftare hört att användningsfall…