Tag: produkt

Autotid

ProduktkorgAutotid är ett tidrapporteringssystem som är speciellt lämpat för företag med mobil personal, exempelvis hemtjänst. Det består av en mobil-app och en server. Varje mobiltelefon är kopplad till en viss personal, och laddar ner de projekt den anställde arbetar på, samt projektens position. När telefonen kommer till en projektplats skapas automatiskt en tidrapport, som avslutas när telefonen lämnar platsen. Tidrapporterna skickas sedan upp till servern där de, tillsammans med projekt och personal, kan administreras via en webbläsare.

AutoTid består i huvudsak av en mobil-app och en server. Varje mobiltelefon är kopplad till en viss personal, och laddar ner de projekt den anställde arbetar på, samt projektens position. När telefonen kommer till en projektplats skapas en tidrapport, som avslutas när telefonen lämnar platsen. Tidrapporterna skickas sedan upp till servern där de, tillsammans med projekt och personal, kan administreras via en webbläsare.

Flödet i hur tidrapporter skapas beskrivs av översiktsbilden nedan.

Autotid översikt

Läs mer på http://autotid.nu

Red on top

ProduktkorgVi tar enskilda specialistuppdrag som scrummaster, arkitekt, utvecklare, kravansvarig eller mentor. Gärna i Agila projekt med Java eller .net

Du måste ta dig från en plats till en annan, men du kan inte vägen. Det börjar bli bråttom, och varje försening kostar dig både tid och pengar. Då möter du någon som kan hjälpa dig. Han visar dig vägen och berättar hur man gör, leder dig och brottas med problem som uppstår längs färden. Med gemensamma krafter och erfarenheter tar ni er framåt steg för steg. Tillsammans.

 

Som lösningsarkitekter och mentorer så delar vi med oss av vår kunskap om hur ett bra system konstrueras och om hur man driver agila projekt. En arkitekt på Systemvaruhuset har lång erfarenhet av systemutveckling och tillbringar det mesta av sin tid med programmering, men givetvis kan de också rita bubblor.

Vi arbetar nära verksamheten och utgår från era krav och behov när vi sätter ramarna för projektet avseende budget, tid och leveransordning. Vi delar upp projektet i mindre delar (iterationer) och gör en detaljplan för varje del. Under iterationen arbetar vi tätt tillsammans, vi utvecklar och verksamheten acceptanstestar. Den projektmodell vi oftast följer är Scrum.

Vi väljer utvecklingsplattform med er. Vår huvudsakliga kompetens är inom .Net, java och c++. Vi använder alltid ”best practices” i våra utvecklingsmetoder, vilket ger er ett system med hög kvalitet som är enkelt att underhålla.

Chip 01

ProduktkorgVi arbetar nära verksamheten och utgår från era krav och behov när vi sätter ramarna för projektet avseende budget, tid och leveransordning. Vi delar upp projektet i mindre delar (iterationer) och gör en detaljplan för varje del. Under iterationen arbetar vi tätt tillsammans, vi utvecklar och verksamheten acceptanstestar. Den projektmodell vi oftast följer är Scrum.

Vi väljer utvecklingsplattform med er. Vår huvudsakliga kompetens är inom .Net, java och c++. Vi använder alltid ”best practices” i våra utvecklingsmetoder, vilket ger er ett system med hög kvalitet som är enkelt att underhålla.

Ärendehantering

ProduktkorgSystemvaruhuset har stor erfarenhet av ärendehanterings- och flödesstyrda dokumenthanteringssystem. Vi har tagit fram ett generellt ramverk med tillhörande work-flow motor på vilket vi byggt flera incidenthanteringssystem för kärnkraftsindustrin. Ramverket Core är en solid bas för utveckling av flödesstyrda dokumenthanteringssystem.

Miljödata

ProduktkorgSystemvaruhuset har utvecklat IT-stöd för insamling, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av information om natur och miljö.

Miljödata karakteriseras av en komplex datastruktur med en heterogen användargrupp med behov av avancerade sökmöjligheter.

En väg till lösning

 

”Vi erbjuder en väg framåt”

Vi tar vanligen ett leveransansvar i våra uppdrag; det innebär att vi bemannar de ledande rollerna, krav, arkitektur och projektledning och driver projektet enligt vår beprövade metodik. Vi tar även helhetsåtaganden där vi bemannar hela projektet och/eller gör resursförstärkningar avseende specialistkompetens.

Vi bygger alla typer av system, för alla typer av verksamheter. Störst vana har vi dock av att arbeta med affärskritiska system, med höga krav på prestanda och säkerhet, med många användare och med presentation av komplex data.

ProduktkorgSystemet ger medborgarna möjlighet att via webben ansöka om och betala boendeparkering, samt skriva ut intyget. Systemet kontrollerar att bil och person uppfyller de ställda kraven. Parkeringsvakterna kan via mobiltelefon eller handdator direkt kontrollera att bilens tillstånd stämmer. Ansvarig på kommunen kan via ett administrationsgränssnitt hantera all data, ta ut rapporter och exportera data till andra system.

Boendeparkering ger medborgaren snabb åtkomst till tjänsten, förenklar administrationen hos kommunen och ger parkeringsvakterna information direkt.

cartes de crédit

ProduktkorgPå Systemvaruhuset har vi arbetat med flertalet av aktörerna inom betalsystem i Skandinavien. Våra roller är expertkonsulter inom teknisk projektledning, mentor, design, utveckling, kodgranskning och test. Vi har även större samarbeten där vi utför hela projekt.

Ett stort danskt företag behövde snabbt byta från magnetremsa till chip. Varje försening kostade dem stora summor pengar, men de som företaget hade anställt blev aldrig klara.

Det där kan vi göra bättre och snabbare,” tänkte vi.

Och det var så det kom sig att vi blev först i Norden med att utveckla ett system för chipkortshantering.

Vi har också utvecklat IT-stöd för insamling, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av information om natur och miljö. Miljödata karakteriseras av en komplex datastruktur med en heterogen användargrupp, med behov av avancerade sökmöjligheter.