Tag: ramavtal

fmv2

Systemvaruhuset har tillsammans med Consoden fått ramavtal för  ledningssystem, position C2/COI och I2.

Det innebär att vi kan leverera utveckling av;

– Ledningsstödssystem, operativ och taktisk nivå.
– BMS (Battle Management Systems)
– Tidskritisk ledning (flyg)
– Sjöinformationssystem
– Vädertjänstsystem
– Flygtrafikledningssystem
– Verksamhetsledning – ERP (Enterprise Resource Planning Systems)
– Inbyggda C2-system
– Ledningsstödsystem som hör till plattformar

För mer information, kontakta Per Westerlund på 08-730 16 50.

handshake isolated on white background.

Läs om våra ramavtal.

fighter-jet-1013_1920 ok commercial use

fighter-jet-1013_1920 ok commercial use

ReferensSystemvaruhusets konsulter har bl.a. följande erfarenhet av försvarsrelaterad utveckling:

– Mjukvara till inbyggt system i fällare av motmedel, stridsflygplan (UML, Scrum)
– Styrsystem för hybridbuss (realtidssystem)
– Framtagande av en gemensam hårdvarunära mjukvaruplattform för styrsystem (UML, Enterprise Architect, Användningsfall)
– Nulägesanalys MTS (UML, NAF, Enterprise Architect)

För mer information, kontakta Jan Lundberg 08-730 16 50.