Tag: uml

UML är ett otroligt kraftfullt modelleringsspråk som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man … Continue reading
Singleton_classdia

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så arbetar vi med UML som modellspråk i våra utvecklingsprojekt. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

UML är ett standardiserat, generellt objektorienterat modellspråk som ägs och förvaltas av Object Management Group (OMG). Det består av 13 diagramtyper. Detta dokument ger en introduktion till klassdiagrammet. Det är viktigt att komma ihåg att UML inte säger något om hur man bygger bra system utan enbart hjälper oss att beskriva dessa.

Vid objektorienterad analys och design så används klassen för att representera en företeelse. Denna företeelse kan uppvisa vissa egenskaper (attribut och relationer) och ett visst beteende (operationer). Företeelsen kan dessutom förekomma ett otal gånger (instanser av klassen) i ett system.

Företeelsen kan vara något som finns i verkligheten, såväl något konkret (t.ex. bilar och båtar) som något abstrakt (t.ex. kärlek och hat). Företeelsen kan också sakna motsvarighet och i stället vara en logisk konstruktion (såsom programspråksspecifika företeelser som ”array” och ”hashtable”). Formellt så är en klass en egendefinierad datatyp i ett objektorienterat system.

introduktion_till_umls_klassdiagram

UML-logo

UML-logo

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Unified Modeling Language är ett modellspråk som vi använder oss av för att designa och dokumentera våra lösningar. UML är en iso-standard (ISO/IEC 19501) och omfattar 13 diagramtyper. Denna lathund beskriver de diagram vi använder mest. Diagrammen presenteras i den ordning som vi vanligen tar fram dem.

uml-lathund