webb

Mattesnille

Mattesnille är resultatet av två högstadielärares engagemang och vilja att höja kvalitén i matematikundervisningen. Bakgrunden till projektet är att svenska elever halkar efter i de internationella jämförelserna ([tooltip title=”TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8.”]TIMSS[/tooltip] och [tooltip title=”PISA är en internationell …

Mattesnille Läs mer »

SLU

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen. Systemvaruhuset har arbetat i tätsamverkan med kundens kravställare och i enlighet med moderna utvecklingsmetoder som Scrum. Projektet har resulterat i en windows-applikation byggd i .Net och C# …

SLU Läs mer »