It has been a bad year for my blog. Early on I started working on a new blogging platform that would also support a number of other content types to better reflect my life. I wanted to host my own data from my running and mountain biking activities and I wanted to review at least a part of all the tech and sporting equipment I've bought over the year. None of this came to pass... ...and I'm quite ashamed... ...and consider it a personal failure. The new platform is still under construction and I'm thinking of breaking it into parts and doing a partial release as soon as possible, though that might still be closer to the end of Q1 2015. New hardware for my office has been ordered a few days ago and I hope I will get some time to do some serious bare knuckle programming done as soon a...

Det är kul att få se och höra om den praktiska användningen av de system man utvecklare. På TV4 visar de hur biologer kan dra nytta av information i ArtDatabankens Artportal som vi varit med och utvecklat.

And with summer, my almost year long blog hiatus ends. July 31st 2013 was the day my second daughter was born. Besides installing some long forgotten parts in the server machine, little has happened since then. Well, little has happened with regards to the blog, that is. September 25th marked my 31st birthday and the scale tipped at 90 kilograms. I strapped on my running shoes and started running. Once a week. Then twice a week. For a while I ran three times a week. I also cut all my intake of carbohydrates, except for one beer each weekend, and about two weeks after Christmas the blinking digits underneath my feet presented themselves as 75 kilograms. I've kept on running ever since. Then the year 2014 happened and boy did it happen fast. It's already May and I've yet to write a sing...
My server mostly keeps to itself, chugging along in my apartment storage space, but sometimes I order new parts for it. One such part was the picoPSU I bought several months ago to replace my totally overkill 650W PSU. Essentially, I wanted to replace this: !Really big PSU with this: !Really tiny PSU The Corsair TX-650 has worked without a hitch, but my server is an Atom D525 with a TDP of 12W and its only other hardware is an SSD. It seems like there would be some serious loss of power due to PSU inefficiencies on such small loads. The picoPSU on the other hand is a DC-DC PSU with an external brick rated for 120W loads, and it has proven much more efficient on smaller loads in test around the interwebs. When I finally took the time to switch to the picoPSU, I also got rid of one of...
Here's my latest project: !Sanded down keys It's taking me a lot longer to sand down all the keys with 180 grit sand paper than I originally planned, but a few more hours and I'll be ready for paint. Having kids though, I might not be able to complete it until next weekend. :) Oh and yes; that's a Logitech Wave I'm modifying......

Efter mycket arbete är nu Artportalen 2 på nätet. På Systemvaruhuset är vi stolta över att fått arbeta tillsammans med ArtDatabanken i detta projekt. Besök siten på http://www.artportalen.se/

Artportalen drivs i Sverige av ArtDatabanken SLU och i Norge av Artsdatabanken, i samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar.

Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Systemet innehåller stora mängder information om var och när våra svenska arter observerats. De över 35 miljoner artfynd som hittills finns i databasen har rapporterats in av över 16 000 rapportörer sedan början av 2000-talet och den samlade informationen sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet.

Artportalen är ett öppet system där vem som helst kan rapportera och där fynduppgifterna direkt efter inrapportering blir sökbara och tillgängliga för alla, med vissa undantag för särskilt känsliga arter.

Rapportörerna finns runt om i landet och består av allt från glada amatörer och hängivna ideellt arbetande personer till naturvårdstjänstemän och miljöövervakare. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik och värdefull bild av vår svenska flora och fauna, en bild som annars inte skulle vara möjlig att få fram.

Portalen är finansierad av: Naturvårdsverket i Sverige och Miljøverndepartementet i Norge.

The blog has been silent lately but i certainly have not been sitting still. About a month ago I started to remake the administration area of the blog into something a bit more fashionable (today it consists of a few input boxes and a "publish" button). Halfway through I decided to rewrite it using AngularJS. Needles to say, I'm not quite done with it yet but it's a work in progress and it's going to be awesome. My great friend and fellow coder Mattias spent a long weekend here and we put together a little P2P file sharing site using Node.js, AngularJS and Web RTC data channels. It's really cool but like most things, it needs a little more work. It's up on GitHub though if anyone wants to take a peek at it. The day before yesterday I beefed up security on my server and it's been quite in...
Gestaltlagarna formulerades första gången 1923 och handlar om hur vi människor tar till oss och tolkar visuell information. Tre exempel på gestaltlagar är likhetslagen, närhetslagen och slutenhetslagen. Likhetslagen kan enkelt förklaras som att våra hjärnor automatiskt antar att liknande symboler … Continue reading
UML är ett otroligt kraftfullt modelleringsspråk som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man … Continue reading
  • twitter-bird-white-on-blue

Nu finns vi på Twitter också. Följ oss gärna!