UML-lathund

UML-logo

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Unified Modeling Language är ett modellspråk som vi använder oss av för att designa och dokumentera våra lösningar. UML är en iso-standard (ISO/IEC 19501) och omfattar 13 diagramtyper. Denna lathund beskriver de diagram vi använder mest. Diagrammen presenteras i den ordning som vi vanligen tar fram dem.

uml-lathund