UMLs klassdiagram

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så arbetar vi med UML som modellspråk i våra utvecklingsprojekt. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

UML är ett standardiserat, generellt objektorienterat modellspråk som ägs och förvaltas av Object Management Group (OMG). Det består av 13 diagramtyper. Detta dokument ger en introduktion till klassdiagrammet. Det är viktigt att komma ihåg att UML inte säger något om hur man bygger bra system utan enbart hjälper oss att beskriva dessa.

Vid objektorienterad analys och design så används klassen för att representera en företeelse. Denna företeelse kan uppvisa vissa egenskaper (attribut och relationer) och ett visst beteende (operationer). Företeelsen kan dessutom förekomma ett otal gånger (instanser av klassen) i ett system.

Företeelsen kan vara något som finns i verkligheten, såväl något konkret (t.ex. bilar och båtar) som något abstrakt (t.ex. kärlek och hat). Företeelsen kan också sakna motsvarighet och i stället vara en logisk konstruktion (såsom programspråksspecifika företeelser som ”array” och ”hashtable”). Formellt så är en klass en egendefinierad datatyp i ett objektorienterat system.

introduktion_till_umls_klassdiagram