Ärendehantering

ProduktkorgSystemvaruhuset har stor erfarenhet av ärendehanterings- och flödesstyrda dokumenthanteringssystem. Vi har tagit fram ett generellt ramverk med tillhörande work-flow motor på vilket vi byggt flera incidenthanteringssystem för kärnkraftsindustrin. Ramverket Core är en solid bas för utveckling av flödesstyrda dokumenthanteringssystem.