Autotid

ProduktkorgAutotid är ett tidrapporteringssystem som är speciellt lämpat för företag med mobil personal, exempelvis hemtjänst. Det består av en mobil-app och en server. Varje mobiltelefon är kopplad till en viss personal, och laddar ner de projekt den anställde arbetar på, samt projektens position. När telefonen kommer till en projektplats skapas automatiskt en tidrapport, som avslutas när telefonen lämnar platsen. Tidrapporterna skickas sedan upp till servern där de, tillsammans med projekt och personal, kan administreras via en webbläsare.

AutoTid består i huvudsak av en mobil-app och en server. Varje mobiltelefon är kopplad till en viss personal, och laddar ner de projekt den anställde arbetar på, samt projektens position. När telefonen kommer till en projektplats skapas en tidrapport, som avslutas när telefonen lämnar platsen. Tidrapporterna skickas sedan upp till servern där de, tillsammans med projekt och personal, kan administreras via en webbläsare.

Flödet i hur tidrapporter skapas beskrivs av översiktsbilden nedan.

Autotid översikt

Läs mer på http://autotid.nu