Boendeparkering

ProduktkorgSystemet ger medborgarna möjlighet att via webben ansöka om och betala boendeparkering, samt skriva ut intyget. Systemet kontrollerar att bil och person uppfyller de ställda kraven. Parkeringsvakterna kan via mobiltelefon eller handdator direkt kontrollera att bilens tillstånd stämmer. Ansvarig på kommunen kan via ett administrationsgränssnitt hantera all data, ta ut rapporter och exportera data till andra system.

Boendeparkering ger medborgaren snabb åtkomst till tjänsten, förenklar administrationen hos kommunen och ger parkeringsvakterna information direkt.