Miljödata

ProduktkorgSystemvaruhuset har utvecklat IT-stöd för insamling, kvalitetssäkring, lagring och tillgängliggörande av information om natur och miljö.

Miljödata karakteriseras av en komplex datastruktur med en heterogen användargrupp med behov av avancerade sökmöjligheter.