Systemutveckling

ProduktkorgVi arbetar nära verksamheten och utgår från era krav och behov när vi sätter ramarna för projektet avseende budget, tid och leveransordning. Vi delar upp projektet i mindre delar (iterationer) och gör en detaljplan för varje del. Under iterationen arbetar vi tätt tillsammans, vi utvecklar och verksamheten acceptanstestar. Den projektmodell vi oftast följer är Scrum.

Vi väljer utvecklingsplattform med er. Vår huvudsakliga kompetens är inom .Net, java och c++. Vi använder alltid ”best practices” i våra utvecklingsmetoder, vilket ger er ett system med hög kvalitet som är enkelt att underhålla.