Introduktion till användbarhet

 

butterfly_ballotSystemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som
konsulter.

 

Form och användbarhet är viktiga komponenter i systemutveckling, de är helt avgörande för hur ett nytt system upplevs och tas emot av användarna. För expertsystem är det viktigt med ett pedagogiskt och genomarbetat användargränssnitt eftersom det är höga krav på snabbt och tydligt beslutsstöd.

form och användbarhet