Prioritera utifrån verksamhetsnytta

Som verksamhetsanalytiker arbetar jag ofta med “fyrfältare” dvs jag grupperar saker utifrån två olika dimensioner. En klassisk fyrfältare vid kravarbetet är att kategorisera kraven utifrån realiseringsarbetet i enkelt-svårt, och utifrån verksamhetsnyttan i hög-låg nytta för verksamheten. När alla kraven är inplacerade i matrisen så är sedan det vanliga resonemanget att man bör börja med enkla saker […]

The post Prioritera utifrån verksamhetsnytta appeared first on Kravanalys.se.