Category: UML

UML är ett otroligt kraftfullt modelleringsspråk som innehåller en hel massa olika symboler med ett stort regelverk för hur dessa kan relateras till varandra. Allt detta är beskrivet i UML-specifikationen. För att göra UML lite mer lättillgängligt så har man … Continue reading
sysml

SysML är ett modelleringsspråk som utvecklas och förvaltas av OMG. Det är definierat som en UML-profil där men försökt minska UMLs tyngdpunkt på modellering av mjukvara till att göra modellspråket mer generellt och anpassat för att modellera hela system, mjukvara och hårdvara tillsammans.

SysML återanvänder 7 av UMLs 14 diagramtyper och lägger till två nya diagramtyper.

Andreas Hägglund har presenterat SysML för dataföreningens UML-nätverk och tog då fram denna introduktionspowerpoint till SysML.

process-till-kod

process-till-kodAndreas Hägglund håller kurser i bl.a. krav och UML åt Astrakan. En av dessa är UML för projektledare och kravställare. På tre dagar går man igenom 10 av UMLs 13 diagram. Jobbig kurs att hålla eftersom det blir så mycket diskussion kring vart och ett av diagramtyperna! Otroligt kul kurs att hålla, eftersom det bli så mycket diskussion kring vart och ett av diagramtyperna!

I vilket fall, det dyker alltid upp frågor kring hur man gör för att gå från verksamhetsprocess till användningsfall till kodat och testat system. Andreas har därför gjort en kort beskrivning av det.

från verksamhetsprocess till testat system

Singleton_classdia

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så arbetar vi med UML som modellspråk i våra utvecklingsprojekt. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

UML är ett standardiserat, generellt objektorienterat modellspråk som ägs och förvaltas av Object Management Group (OMG). Det består av 13 diagramtyper. Detta dokument ger en introduktion till klassdiagrammet. Det är viktigt att komma ihåg att UML inte säger något om hur man bygger bra system utan enbart hjälper oss att beskriva dessa.

Vid objektorienterad analys och design så används klassen för att representera en företeelse. Denna företeelse kan uppvisa vissa egenskaper (attribut och relationer) och ett visst beteende (operationer). Företeelsen kan dessutom förekomma ett otal gånger (instanser av klassen) i ett system.

Företeelsen kan vara något som finns i verkligheten, såväl något konkret (t.ex. bilar och båtar) som något abstrakt (t.ex. kärlek och hat). Företeelsen kan också sakna motsvarighet och i stället vara en logisk konstruktion (såsom programspråksspecifika företeelser som ”array” och ”hashtable”). Formellt så är en klass en egendefinierad datatyp i ett objektorienterat system.

introduktion_till_umls_klassdiagram

UML-logo

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

UML är ett objektorienterat modellspråk för att specificera och visualisera system. Det är framtaget i första hand för IT-orienterade system, men kan användas för alla typer av system (d.v.s. även för verksamhetsmodellering). UML ägs och utvecklas av OMG som är en icke-vinstdrivande organisation. Modellspråket togs fram genom en ”request for proposal” 1995, då Grady Booch, Jim Rumbaugh och Ivar Jacobson tillsammans skickade in ett förslag till standard. Förslaget byggde till stora delar på”tre amigos” egna modellspråk/metoder (OMT, Booch och Objectory) men hade lånat stora delar från många andra språk på marknaden. Denna introduktion täcker UML 2.0.

introduktion till unified modeling language

UML-logo

UML-logo

Systemvaruhusets vision är att revolutionera IT-branschen genom att göra systemutvecklingsarbetet förutsägbart. För att uppnå förutsägbarhet så fördjupar vi kontinuerligt våra kunskaper inom tekniker som java och C#. För att kunna revolutionera branschen krävs det att fler än vi ändrar vårt arbetssätt. Vi delar därför med oss av vår kunskap, på webben, genom utbildningar och i våra uppdrag som konsulter.

Unified Modeling Language är ett modellspråk som vi använder oss av för att designa och dokumentera våra lösningar. UML är en iso-standard (ISO/IEC 19501) och omfattar 13 diagramtyper. Denna lathund beskriver de diagram vi använder mest. Diagrammen presenteras i den ordning som vi vanligen tar fram dem.

uml-lathund